ZÁSADY PRODEJCE TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

  • Správce údajů
  • Jak shromažďujeme vaše osobní údaje
  • Jaké údaje o vás můžeme shromažďovat
  • Jak mohou být vaše údaje použity
  • Jak zabezpečujeme vaše údaje
  • Jak dlouho údaje uchováváme
  • Kontaktování naší společnosti, vaše práva na ochranu údajů a vaše práva na stížnost u orgánu pro ochranu údajů